Leistungen

 

Informationer

Producerer De i Tyskland? Har De andele i et tysk firma? Har De købt et tysk firma eller planlægger De at investere her? Så har De brug for en kvalificeret revisors og skatterådgivers støtte.
Vi har mange års erfaring i kontrol og rådgivning af firmaer indenfor forskellige brancher, virksomheder med offentlig deltagelse såvel som organisationer og foreninger i Nordtyskland.
Vi står til Deres rådighed med tjenesteydelser indenfor følgende områder:

Erhvervsrevison

Vi laver Deres årsopgørelser samt statusopgørelser ved andre lejligheder, f.eks. ved overtagelse af eller investering i et firma efter tysk retspraksis.

Skatterådgivning

På skatteområdet kan vi tilbyde følgende tjenesteydelser:

· Skatteplanlægning
· Hjælp til skattefordeling
· Udarbejdelse af selvangivelse
· Opstilling af skatteretslige årsopgørelser

Rådgivning og støtte ved eksterne skattekontroller
  Advokatbistand for retten og udenfor
· Dertil kommer: Formueforvaltning og løsning af alle
  opgaver i forbindelse med testamenter og
  arveanliggender.


Bogføring

Kontraktanliggender

De kan drage nytte af vores store erfaring indenfor udarbejdelse og opstilling af kontrakter under hensyntagen til Deres individuelle økonomiske og skattemæssige behov.


Virksomhedsrådgivning

Vores virksomhedsrådgivning beskæftiger sig bl.a. med følgende opgaver:

· Virksomhedsgrundlæggelse
· Virksomhedsvurdering
· Financieringer Investeringsplaner
· Management-buy-out
· Overtagelse
· Organisationsrådgivning
· Due dillingence

 

De kan komme i kontakt med os på dansk!
For at få den første kontakt click her!

 
Aktuelles

Links

play t-way

Special

Play T-Way

Wer ist ein guter Manager? Wer das Ziel bei diesem Spiel erreicht, hat den Eignungstest bestanden.
...mehr